• Політика Конфіденційності

  УГОДА КОРИСТУВАЧА ТА ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

  Провайдер послуги користування онлайн-платформою LMS Collaborator з надзвичайною відповідальністю ставиться до збереження конфіденційності інформації та отриманих персональних даних, і робить всі заходи, необхідні для забезпечення їх безпечного зберігання.

  Ця Політика конфіденційності регулює відносини між Провайдером послуг та Клієнтом щодо режиму використання Конфіденційної інформації та персональних даних, порядок їх отримання, захисту, обробки, передачі та видалення, та є невід’ємною частиною Договору надання послуг користування онлайн-платформою LMS Collaborator.

  У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни в наступних значеннях:

  Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована;

  Конфіденційна інформація – відомості або дані, які визначені як конфіденційні і отримані Провайдером послуг та Клієнтом один від одного в процесі надання послуг користування онлайн-платформою LMS Collaborator;

  Імпорт даних – внесення даних, наданих Клієнтом, до онлайн-платформи LMS Collaborator;

  Хмарні носії інформації – захищені хмарні сховища для зберігання даних, де дані зберігаються на численних розподілених в мережі серверах на території країн Європейського Союзу;

  Згода на передачу даних – чітко визначена згода власника даних або законного і уповноваженого користувача таких даних на їх передачу, виражена, в тому числі, шляхом прийняття цих умов і оформлення замовлення на користування онлайн-платформою LMS Collaborator.

  Субʼєкт персональних даних – фізична особа, персональні дані якої обробляються. Для цілей цієї Політики конфіденційності Клієнт вважається Субʼєктом персональних даних;

  General Data Protection Regulation — (GDPR, Regulation (EU) 2016/67) частина законодавства Європейського Союзу, що стосується захисту персональних даних осіб в межах ЄС та Європейської економічної зони. 

   

  Провайдер послуг дотримується стандартів ISO 9001 і General Data Protection Regulation при роботі з персональними даними та конфіденційною інформацією.

  На відносини між Провайдером послуг та Клієнтом поширюється дія законодавства України та інших країн там, де це є обов’язковим.

  Клієнт підтверджує свою згоду на дотримання умов цієї Політики конфіденційності шляхом прийняття всіх її умов і оформлення замовлення на користування онлайн-платформою LMS Collaborator.

  Узгодження цієї Політики конфіденційності є обов’язковим для отримання права доступу до користування сервісом, і вважається добровільною згодою на передачу та обробку персональних даних та конфіденційної інформації відповідно до цих умов і Договору надання послуг користування онлайн-платформою LMS Collaborator.

  ГАРАНТІЇ

  Провайдер послуг та Клієнт зобов’язуються дотримуватися режиму конфіденційності всіх даних, отриманих у зв’язку з наданням послуги користування онлайн-платформою LMS Collaborator.

  ВІДПОВІДНІСТЬ GENERAL DATA PROTECTION REGULATION

  Провайдер послуг гарантує, що він:

  • Не використовує персональні дані з метою іншою, ніж описано в цій Політиці конфіденційності та Договорі надання послуг доступу до онлайн-платформи LMS Collaborator.
  • Чітко ідентифікує отримані персональні дані;
  • Контролює наявність згоди на отримання та обробку персональних даних;
  • Забезпечує можливість повного видалення персональних даних;
  • Деперсоналізує дані для їх подальшого використання Провайдером послуг;
  • Гарантує відповідність приписам GDPR всіх суб’єктів, що мають доступ до персональних даних;
  • Не отримує та не обробляє персональні дані про етнічну або національну приналежність, філософські, релігійні або політичні погляди, медичні та інші дані з особливим режимом доступу та зберігання;
  • Зберігає дані на захищених носіях інформації, що відповідають вимогам GDPR;
  • Дотримується інших обовʼязків, покладених на нього як на володільця або розпорядника персональних даних 

  ДЖЕРЕЛА ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

  Провайдер послуг отримує інформацію від Клієнта в момент формування персонального кабінету користувача і в процесі використання онлайн-платформи LMS Collaborator.

  Клієнт несе відповідальність за правдивість наданих персональних даних, а також за їх своєчасну актуалізацію. Клієнт гарантує, що отримав і передав Персональні дані законно і на підставі достатньої згоди та дозволу власника таких даних.

  Провайдер послуг має право вимагати підтвердження правдивості таких даних і згоди власника персональних даних у вигляді письмового підтвердження.

  Провайдер послуг не надає послуги доступу до онлайн-платформи LMS Collaborator особам, які не досягнули віку 18 років.

  МЕТА ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

  Провайдер послуг може використовувати персональні дані з подальшою метою:

  • Надання послуг,
  • Надання методичної та технічної допомоги.

  ПІДСТАВИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

  • Згода субʼєкта персональних даних;
  • Укладення та/або виконання договору, стороною якого є субʼєкт персональних даних.

  ІМПОРТ ДАНИХ

  Після надання в користування онлайн-платформи LMS Collaborator Клієнт може передавати дані, які вносяться в платформу. Провайдер послуг гарантує збереження таких даних відповідно до цієї політики конфіденційності та Договору надання послуг з доступу до онлайн-платформи LMS Collaborator. Одразу після отримання, дані, внесені користувачем, переносяться для зберігання у віддалені Хмарні носії інформації і не можуть бути використані Провайдером послуг.

  ТРЕТІ ОСОБИ

  Провайдер послуг може надавати конфіденційну інформацію та персональні дані третім особам за прямим дорученням Клієнта (наприклад, з метою інтеграції платформи з іншими сервісами). В такому випадку, Провайдер послуг не несе відповідальності за збереження таких даних і не може гарантувати дотримання спеціального режиму такої інформації.

  Провайдер послуг може розкривати конфіденційну інформацію та персональні дані третім особам виключно з метою надання послуг Клієнту, що містять випадки залучення сторонніх фахівців, підключення стороннього програмного забезпечення. В такому випадку, Провайдер послуг несе відповідальність за дії таких третіх осіб як за свої власні. Використання персональних даних здійснюється тільки відповідно до професійних, службових або трудових обов’язків таких осіб. Ці треті особи зобов’язані будь-яким способом не допускати розголошення персональних даних, які їм були довірені або які стали відомі у зв’язку з виконанням професійних, службових чи трудових обов’язків. Клієнт шляхом прийняття умов Політики конфіденційності дає свою згоду на таку передачу інформації третім особам.

  Інформація також може надаватися правоохоронним та іншим державним органам у разі, якщо таке розкриття є обов’язковим, і на підставі належного запиту, про що Провайдер послуг негайно повідомляє Клієнту.

  ВІДКЛИКАННЯ ЗГОДИ НА ПЕРЕДАЧУ І ОБРОБКУ ІНФОРМАЦІЇ

  Клієнт в будь-який момент має право відкликати свою Згоду на передачу та обробку персональних даних. В такому випадку, Провайдер послуг зобов’язаний здійснити всі залежні від нього дії з видалення / передачі Клієнту персональних даних і зробити всі дії, необхідні для безперебійного надання послуги Клієнту. У той же час, в такому випадку, Провайдер послуг не несе відповідальності за якість і безперебійність надання послуг.

  ПРАВА СУБʼЄКТА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ:

  Субʼєкт персональних даних має наступні права:

  • знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам;
  • отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
  • на доступ до своїх персональних даних;
  • отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
  • пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
  • пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
  • інші права, передбачені застосовним законодавством.

  ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ

  Провайдер послуг гарантує забезпечення захисту персональних даних та конфіденційної інформації від випадкової втрати або знищення, від незаконної обробки, в тому числі незаконного знищення або доступу до персональних даних, не передбаченого умовами цієї політики.

  Провайдер послуг використовує виключно безпечні і захищені ресурси для зберігання конфіденційної інформації та персональних даних, включаючи Хмарні носії інформації.

  ВИКОРИСТАННЯ ФАЙЛІВ COOKIE

  Файли cookie — це невелика кількість даних, які надсилаються до браузера Клієнта з комп’ютерів веб-сайту та зберігаються на жорсткому диску комп’ютера Клієнта. Файли cookie використовуються, щоб забезпечити Клієнту індивідуальний досвід користування веб-сайтом та полегшити використання веб-сайту під час наступного відвідування. 

  Файли cookie в публічних інформаційних сайтах Провайдера

  Наші файли cookie використовуються для таких цілей:

  Строго необхідні/технічні.

  Ці файли cookie необхідні, щоб Клієнт міг використовувати публічні інформаційні сайти Провайдера. Вони включають файли cookie, які дозволяють Провайдеру послуг запам’ятовувати попередні дії Клієнта під час того самого сеансу перегляду.

  Аналітичні.

  Ці файли cookie використовуються Провайдером послуг для аналізу того, як використовується веб-сайт. Наприклад, вони відстежують найбільш відвідувані сторінки та звідки приходять відвідувачі. Вони включають, наприклад, файли cookie Google Analytics.

  Функціональні.

  Ці файли cookie використовуються для адаптації досвіду Клієнта. Наприклад, файли cookie дозволяють запам’ятовувати дані, які Клієнт надав під час заповнення форм, щоб йому не довелося вводити ту саму інформацію кілька разів.

  Файли cookie в LMS Collaborator

  Платформа LMS Collaborator, якщо це не є вимогою Клієнта, не збирає жодних файлів cookie.

  Клієнт має право інтегрувати в LMS Collaborator додаткові програмні модулі для збору файлів cookie. В такому випадку відповідальність за отримамння згоди на роботу з cookie від субʼєктів персональних даних та всі правові аспекти цієї роботи покладаються на Клієнта. 

  Припинення використання файлів cookie

  Більшість веб-браузерів автоматично приймають файли cookie. Однак Клієнту не обов’язково приймати файли cookie, він можете відхилити або заблокувати використання файлів cookie та видалити всі файли cookie, які зараз зберігаються на його пристрої. Для того, щоб дізнатися, як це зробити для конкретного браузера, натисніть «довідка» в меню вашого браузера.

  ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЦІЄЇ ПОЛІТИКИ

  Провайдер послуг має право змінювати умови цієї політики конфіденційності, про що повідомляє Клієнту не пізніше ніж за один календарний місяць до моменту початку дії таких змін

  РОЗГЛЯД СКАРГ СУБʼЄКТІВ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

  У випадку наявності питань у Клієнта (субʼєкта персональних даних), просимо звертатися до:

  ТОВ “Давінту Україна”
  [email protected] / +38(067)217-0440