• Політика Конфіденційності

  УГОДА КОРИСТУВАЧА ТА ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

  Провайдер послуги користування онлайн-платформою LMS Collaborator з надзвичайною відповідальністю ставиться до збереження конфіденційності інформації та отриманих персональних даних, і робить всі заходи, необхідні для забезпечення їх безпечного зберігання.

  Ця Політика конфіденційності регулює відносини між Провайдером послуг та Клієнтом щодо режиму використання Конфіденційної інформації та персональних даних, порядок їх отримання, захисту, обробки, передачі та видалення, та є невід’ємною частиною Договору надання послуг користування онлайн-платформою LMS Collaborator.

  У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни в наступних значеннях:

  Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована;

  Конфіденційна інформація – відомості або дані, які визначені як конфіденційні і отримані Провайдером послуг та Клієнтом один від одного в процесі надання послуг користування онлайн-платформою LMS Collaborator;

  Імпорт даних – внесення даних, наданих Клієнтом, до онлайн-платформи LMS Collaborator;

  Хмарні носії інформації – захищені хмарні сховища для зберігання даних, де дані зберігаються на численних розподілених в мережі серверах на території країн Європейського Союзу;

  Згода на передачу даних – чітко визначена згода власника даних або законного і уповноваженого користувача таких даних на їх передачу, виражена, в тому числі, шляхом прийняття цих умов і оформлення замовлення на користування онлайн-платформою LMS Collaborator.

  General Data Protection Regulation — (GDPR, Regulation (EU) 2016/67) частина законодавства Європейського Союзу, що стосується захисту персональних даних осіб в межах ЄС та Європейської економічної зони. 

  Провайдер послуг дотримується стандартів ISO 9001 і General Data Protection Regulation при роботі з персональними даними та конфіденційною інформацією.

  На відносини між Провайдером послуг та Клієнтом поширюється дія законодавства України та інших країн там, де це є обов’язковим.

  Клієнт підтверджує свою згоду на дотримання умов цієї Політики конфіденційності шляхом прийняття всіх її умов і оформлення замовлення на користування онлайн-платформою LMS Collaborator.

  Узгодження цієї Політики конфіденційності є обов’язковим для отримання права доступу до користування сервісом, і вважається добровільною згодою на передачу та обробку персональних даних та конфіденційної інформації відповідно до цих умов і Договору надання послуг користування онлайн-платформою LMS Collaborator.

  ГАРАНТІЇ

  Провайдер послуг та Клієнт зобов’язуються дотримуватися режиму конфіденційності всіх даних, отриманих у зв’язку з наданням послуги користування онлайн-платформою LMS Collaborator.

  ВІДПОВІДНІСТЬ GENERAL DATA PROTECTION REGULATION

  • Не використовує персональні дані з метою іншою, ніж описано в цій Політиці конфіденційності та Договорі надання послуг доступу до онлайн-платформи LMS Collaborator.
  • Чітко ідентифікує отримані персональні дані;
  • Контролює наявність згоди на отримання та обробку персональних даних;
  • Забезпечує можливість повного видалення персональних даних;
  • Деперсоналізує дані для їх подальшого використання Провайдером послуг;
  • Гарантує відповідність приписам GDPR всіх суб’єктів, що мають доступ до персональних даних;
  • Не отримує та не обробляє персональні дані про етнічну або національну приналежність, філософські, релігійні або політичні погляди, медичні та інші дані з особливим режимом доступу та зберігання;
  • Зберігає дані на захищених носіях інформації, що відповідають вимогам GDPR.

  ДЖЕРЕЛА ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

  Провайдер послуг отримує інформацію від Клієнта в момент формування персонального кабінету користувача і в процесі використання онлайн-платформи LMS Collaborator.

  Клієнт несе відповідальність за правдивість наданих персональних даних, а також за їх своєчасну актуалізацію. Клієнт гарантує, що отримав і передав Персональні дані законно і на підставі достатньої згоди та дозволу власника таких даних.

  Провайдер послуг має право вимагати підтвердження правдивості таких даних і згоди власника персональних даних у вигляді письмового підтвердження.

  МЕТА ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

  Провайдер послуг може використовувати персональні дані з подальшою метою:

  • Надання послуг,
  • Надання методичної та технічної допомоги.

  ІМПОРТ ДАНИХ

  Після надання в користування онлайн-платформи LMS Collaborator Клієнт може передавати дані, які вносяться в платформу. Провайдер послуг гарантує збереження таких даних відповідно до цієї політики конфіденційності та Договору надання послуг з доступу до онлайн-платформи LMS Collaborator. Одразу після отримання, дані, внесені користувачем, переносяться для зберігання у віддалені Хмарні носії інформації і не можуть бути використані Провайдером послуг.

  ТРЕТІ ОСОБИ

  Провайдер послуг може надавати конфіденційну інформацію та персональні дані третім особам за прямим дорученням Клієнта (наприклад, з метою інтеграції платформи з іншими сервісами). В такому випадку, Провайдер послуг не несе відповідальності за збереження таких даних і не може гарантувати дотримання спеціального режиму такої інформації.

  Провайдер послуг може розкривати конфіденційну інформацію та персональні дані третім особам виключно з метою надання послуг Клієнту, що містять випадки залучення сторонніх фахівців, підключення стороннього програмного забезпечення. В такому випадку, Провайдер послуг несе відповідальність за дії таких третіх осіб як за свої власні. Використання персональних даних здійснюється тільки відповідно до професійних, службових або трудових обов’язків таких осіб. Ці треті особи зобов’язані будь-яким способом не допускати розголошення персональних даних, які їм були довірені або які стали відомі у зв’язку з виконанням професійних, службових чи трудових обов’язків. Клієнт шляхом прийняття умов Політики конфіденційності дає свою згоду на таку передачу інформації третім особам.

  Інформація також може надаватися правоохоронним та іншим державним органам у разі, якщо таке розкриття є обов’язковим, і на підставі належного запиту, про що Провайдер послуг негайно повідомляє Клієнту.

  ВІДКЛИКАННЯ ЗГОДИ НА ПЕРЕДАЧУ І ОБРОБКУ ІНФОРМАЦІЇ

  Клієнт в будь-який момент має право відкликати свою Згода на передачу та обробку персональних даних. В такому випадку, Провайдер послуг зобов’язаний здійснити всі залежні від нього дії з видалення / передачі Клієнту персональних даних і зробити всі дії, необхідні для безперебійного надання послуги Клієнту. У той же час, в такому випадку, Провайдер послуг не несе відповідальності за якість і безперебійність надання послуг.

  ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ

  Провайдер послуг гарантує забезпечення захисту персональних даних та конфіденційної інформації від випадкової втрати або знищення, від незаконної обробки, в тому числі незаконного знищення або доступу до персональних даних, не передбаченого умовами цієї політики.

  Провайдер послуг використовує виключно безпечні і захищені ресурси для зберігання конфіденційної інформації та персональних даних, включаючи Хмарні носії інформації.

  ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЦІЄЇ ПОЛІТИКИ

  Провайдер послуг має право змінювати умови цієї політики конфіденційності, про що повідомляє Клієнту не пізніше ніж за один календарний місяць до моменту початку дії таких змін